ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210828
รหัส Smis 8 หลัก :
  80042007
รหัส Obec 6 หลัก :
  210828
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHALONGRATRATUTIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านในดอน
ตำบล :
  ฉลอง
อำเภอ :
  สิชล
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80120
โทรศัพท์ :
  075-466424
โทรสาร :
  075-466424
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  chalongratschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิชล-ขนอม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฉลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 12:56:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศผู้อำนวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2