ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210829
รหัส Smis 8 หลัก :
  80042008
รหัส Obec 6 หลัก :
  210829
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สิชลประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sichonprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านเขาฝ้าย
ตำบล :
  ทุ่งใส
อำเภอ :
  สิชล
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80120
โทรศัพท์ :
  376186
โทรสาร :
  075376187
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/05/2527
อีเมล์ :
  sorchormail@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทุ่งใส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:02:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์


นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน