ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขนอมพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210831
รหัส Smis 8 หลัก :
  80042010
รหัส Obec 6 หลัก :
  210831
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขนอมพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khanompittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านป่าตาล
ตำบล :
  ขนอม
อำเภอ :
  ขนอม
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80210
โทรศัพท์ :
  075529501
โทรสาร :
  075527519
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิชล-ขนอม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขนอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:22:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขนอมพิทยา


นายสันติกร รักสองหมื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2