ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210832
รหัส Smis 8 หลัก :
  80042011
รหัส Obec 6 หลัก :
  210832
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท้องเนียนคณาภิบาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thongniankhanapibal
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านท่าจันทร์
ตำบล :
  ท้องเนียน
อำเภอ :
  ขนอม
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80210
โทรศัพท์ :
  075754046
โทรสาร :
  075754046
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2537
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต สิชล-ขนอม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้องเนียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  124 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล


นายสมมาศ หนูแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2