ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210833
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032021
รหัส Obec 6 หลัก :
  210833
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หัวไทรบำรุงราษฎร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huasaibumrungrat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทะเลปัง
ตำบล :
  หัวไทร
อำเภอ :
  หัวไทร
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80170
โทรศัพท์ :
  075389489
โทรสาร :
  075389489
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  huasaibum@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08:46:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์


นายคีรี มากสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2