ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210835
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032023
รหัส Obec 6 หลัก :
  210835
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นพคุณประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Noppakhunprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางนบ
ตำบล :
  บางนบ
อำเภอ :
  หัวไทร
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80170
โทรศัพท์ :
  075766071
โทรสาร :
  075766071
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :
  noppa.k@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางนบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:20:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์


นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2