ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทรายขาววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210836
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032024
รหัส Obec 6 หลัก :
  210836
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทรายขาววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Saikhaowitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทรายขาว
ตำบล :
  ทรายขาว
อำเภอ :
  หัวไทร
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80170
โทรศัพท์ :
  075766536
โทรสาร :
  075766536
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 ก.พ. 2524
อีเมล์ :
  Saikhaowittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรายขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 19:56:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทรายขาววิทยา


นายวิชัย ราชธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2