ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210840
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022023
รหัส Obec 6 หลัก :
  210840
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prasatratbumrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน126
ตำบล :
  คลองเส
อำเภอ :
  ถ้ำพรรณรา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  075-354298,075-
โทรสาร :
  075354298
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  prasartschool_1 @ hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ต้นน้ำตาปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง


นางณภัค อินทร์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน