ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210841
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032026
รหัส Obec 6 หลัก :
  210841
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mattayomsuksajulaphon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาโหรง
ตำบล :
  นาหมอบุญ
อำเภอ :
  จุฬาภรณ์
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80130
โทรศัพท์ :
  075308041
โทรสาร :
  075308042
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหมอบุญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:54:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์


นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2