ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210842
รหัส Smis 8 หลัก :
  80012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  210842
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เฉลิมราชประชาอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHALERMRATPRACHA-U-THIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านนาใน
ตำบล :
  ช้างซ้าย
อำเภอ :
  พระพรหม
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80000
โทรศัพท์ :
  075761350
โทรสาร :
  075761295
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/12/2529
อีเมล์ :
  chp.nst@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ


นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2