ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210844
รหัส Smis 8 หลัก :
  80012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  210844
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระพรหมพิทยานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Praprompittayanusorn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ่อขลบ
ตำบล :
  นาพรุ
อำเภอ :
  พระพรหม
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80000
โทรศัพท์ :
  378181
โทรสาร :
  075378181
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2537
อีเมล์ :
  praprompit_9@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร.ร.ขนาดเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาพรุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:08:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์


นายจรัญ ชัยทองสุขทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2