ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคงคาประชารักษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210845
รหัส Smis 8 หลัก :
  80042012
รหัส Obec 6 หลัก :
  210845
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คงคาประชารักษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khongkhapracharak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านไสรักษ์
ตำบล :
  กะหรอ
อำเภอ :
  นบพิตำ
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80160
โทรศัพท์ :
  075751109
โทรสาร :
  075751112
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  kongkaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะหรอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:02:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคงคาประชารักษ์


นายพยัส คีรีพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2