ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210847
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022024
รหัส Obec 6 หลัก :
  210847
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ช้างกลางประชานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Changklangprachanukul School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านมะนาวหวาน
ตำบล :
  ช้างกลาง
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  075755554
โทรสาร :
  075755554
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  sitrang_cha@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2564 เวลา 13:46:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล


นายวิชัย สุขพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2