ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210848
รหัส Smis 8 หลัก :
  80012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  210848
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทางพูนวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thangpoonwithayakhan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน32/1
ตำบล :
  ทางพูน
อำเภอ :
  เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80290
โทรศัพท์ :
  075845001
โทรสาร :
  075845001
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/02/2529
อีเมล์ :
  tpwk_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทางพูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 15:25:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร


นายสุภาพ ยะพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2