ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210851
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020220
รหัส Obec 6 หลัก :
  210851
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banraiyow Border Patrol Police school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านไร่ยาว
ตำบล :
  บางขัน
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  0952565039
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤษภาคม 2528
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 18:19:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว


นายณัฐกรณ์ ทองใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน