ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210852
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020219
รหัส Obec 6 หลัก :
  210852
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TAMRUADTRAWENCHAIDANBANYUNGGHAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านยูงงาม
ตำบล :
  บางขัน
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  075-450113
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23052528
อีเมล์ :
  banyungham@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10:01:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม


นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน