ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1081010224
รหัส Smis 8 หลัก :
  81010230
รหัส Obec 6 หลัก :
  010224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชประชานุเคราะห์ ๑
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rajaprajanugroh 1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเหนือคลอง
ตำบล :
  เหนือคลอง
อำเภอ :
  เหนือคลอง
จังหวัด :
  กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
  81130
โทรศัพท์ :
  075636069
โทรสาร :
  075636069
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  rpk1_krabi_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิทยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเหนือคลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 13:57:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑


นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน