ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1081010246
รหัส Smis 8 หลัก :
  81012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  010246
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อ่าวลึกประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  aoluk prachasan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน
ตำบล :
  อ่าวลึกใต้
อำเภอ :
  อ่าวลึก
จังหวัด :
  กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
  81110
โทรศัพท์ :
  075619068
โทรสาร :
  075619066
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 เมษายน 2510
อีเมล์ :
  aolukschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ่าวลึกใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  180 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:36:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์


นายสัจจะ เอียดศรีชาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2