ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1083400013
รหัส Smis 8 หลัก :
  83010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  400013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  AONAMBOR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ่อแร่
ตำบล :
  วิชิต
อำเภอ :
  เมืองภูเก็ต
จังหวัด :
  ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :
  83000
โทรศัพท์ :
  076-391214
โทรสาร :
  076-391214
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2476
อีเมล์ :
  aonambor@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วิชิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 15:15:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ


นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน