ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640083
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  640083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวหมากล่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuamaklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหัวหมากล่าง
ตำบล :
  ช้างขวา
อำเภอ :
  กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84160
โทรศัพท์ :
  086-2803250
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2484
อีเมล์ :
  84010046@surat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างขวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:40:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง


นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2