ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640152
รหัส Smis 8 หลัก :
  84030060
รหัส Obec 6 หลัก :
  640152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางประสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbangprasamukkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบางประ
ตำบล :
  เคียนซา
อำเภอ :
  เคียนซา
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84260
โทรศัพท์ :
  077-266215
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 /5/2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เคียนซา - เขาตอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เคียนซา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 16:47:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี


นายสุชาติ ทองรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางประสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน