ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640236
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  640236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยเสียด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaysied
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านห้วยเสียด
ตำบล :
  ดอนสัก
อำเภอ :
  ดอนสัก
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84220
โทรศัพท์ :
  0993120708
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอนสัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 12:36:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเสียดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2