ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งเซียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640443
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020172
รหัส Obec 6 หลัก :
  640443
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งเซียด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattungsiad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านทุ่งเซียด
ตำบล :
  ท่าโรงช้าง
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077301615
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าโรงช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 12:28:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งเซียด


นายบำเพ็ญ สระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเซียด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2