ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640539
รหัส Smis 8 หลัก :
  84012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  640539
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุราษฎร์พิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suratpittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน388 ถนนตลาดใหม่
ตำบล :
  ตลาด
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077275860
โทรสาร :
  077286727
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 ตุลาคม 2482
อีเมล์ :
  suratpit@srp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุราษฎร์ธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:35:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา


นางสมร เผือกเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2