ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640565
รหัส Smis 8 หลัก :
  84022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  640565
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าฉางวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thachangwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดอนทราย
ตำบล :
  เขาถ่าน
อำเภอ :
  ท่าฉาง
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84150
โทรศัพท์ :
  077389106
โทรสาร :
  077389106
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  tch-thachang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าฉาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 02:06:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร


นายภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2