ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110172
รหัส Smis 8 หลัก :
  86020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  110172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านเขาหลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbankhaolang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขาหลาง
ตำบล :
  ทุ่งหลวง
อำเภอ :
  ละแม
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86170
โทรศัพท์ :
  077510293
โทรสาร :
  077510293
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มีนาคม 2507
อีเมล์ :
  khaolang005@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ละแม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง


นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2