ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรียาภัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110284
รหัส Smis 8 หลัก :
  86012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  110284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรียาภัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sriyapai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเทศบาลเมืองชุมพร
ตำบล :
  ท่าตะเภา
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86000
โทรศัพท์ :
  0-7750-3375
โทรสาร :
  077503376
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2440
อีเมล์ :
  sriyapaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:42:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรียาภัย


นายเกรียงไกร แก้วมีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2