ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110287
รหัส Smis 8 หลัก :
  86012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  110287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งคาพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungka pittayakan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสำราญรมย์
ตำบล :
  ทุ่งคา
อำเภอ :
  เมืองชุมพร
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86100
โทรศัพท์ :
  0-7755-4111
โทรสาร :
  077554004
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2528
อีเมล์ :
  thungkap@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2563 เวลา 14:05:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร


นายพะเนิน อุชุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2