ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิเชียรชม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550020
รหัส Smis 8 หลัก :
  90010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  550020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วิเชียรชม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wichianchom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  บ่อยาง
อำเภอ :
  เมืองสงขลา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90000
โทรศัพท์ :
  074311199
โทรสาร :
  0-741-1551
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  wccschool.sk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรบงกช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทน.สงขลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:17:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวิเชียรชมผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2