ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550165
รหัส Smis 8 หลัก :
  90020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  550165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินนิมิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannernnimit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเนินนิมิต
ตำบล :
  ท่าชะมวง
อำเภอ :
  รัตภูมิ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90180
โทรศัพท์ :
  074300227
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  nnm.ska2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าชะมวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:09:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต


นางชวิศา อินทเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2