ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550182
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030101
รหัส Obec 6 หลัก :
  550182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเทพาไพโรจน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watthephapirot
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านพระสามองค์
ตำบล :
  เทพา
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  0811892007
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2504
อีเมล์ :
   watthepapairoj.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทพา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:38:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์


นางอารีย์ จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน