ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระพุทธ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550183
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030102
รหัส Obec 6 หลัก :
  550183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพระพุทธ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Praput
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านพระพุทธ
ตำบล :
  เทพา
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074376950
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2ึ7 พฤษภาคม 2546
อีเมล์ :
  school_160@sk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนเทพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทพา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 12:41:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพระพุทธ


นายประเสริฐ โต๊ะขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระพุทธ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน