ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองประดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550184
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030112
รหัส Obec 6 หลัก :
  550184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองประดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklongpadu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคลองประดู่
ตำบล :
  ปากบาง
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  0847482949
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กรกฎาคม 2479
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากบาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากบาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:58:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองประดู่


นายประเดิม โบพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน