ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อเตย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550185
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030110
รหัส Obec 6 หลัก :
  550185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อเตย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbortoei
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ่อเตย
ตำบล :
  ปากบาง
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๓
อีเมล์ :
  School_152@sk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากบาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2562 เวลา 11:46:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อเตยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเตย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน