ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550186
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030103
รหัส Obec 6 หลัก :
  550186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่ากอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpako school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านป่ากอ
ตำบล :
  เทพา
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074300128
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  Banpakoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทวิพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทพา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 15:20:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่ากอ


นางสาวฐานียา พรหมพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน