ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าโอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550187
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030104
รหัส Obec 6 หลัก :
  550187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าโอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpaon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านป่าโอน
ตำบล :
  เทพา
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074376114
โทรสาร :
  074376114
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ส.ค.2472
อีเมล์ :
  banpaon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทพา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 10:23:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าโอน


นายธรรมนูญ ไหวพริบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าโอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน