ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550188
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030094
รหัส Obec 6 หลัก :
  550188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonnikomsangton-engthepha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนิคมเทพา
ตำบล :
  ท่าม่วง
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90260
โทรศัพท์ :
  089-8780473
โทรสาร :
  074-800121
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/09/2500
อีเมล์ :
  chumchon_308@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นิคมเทพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:36:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา


นายสุพจน์ พร้อมญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน