ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550189
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030095
รหัส Obec 6 หลัก :
  550189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมสร้างตนเองเทพา 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikhomsrangtonangthepha 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านพุทธนิมิต
ตำบล :
  ท่าม่วง
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074318264
โทรสาร :
  074318264
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 /10 /2503
อีเมล์ :
  school_165@sk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 11:09:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2


นายจรัญ รองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน