ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550192
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030097
รหัส Obec 6 หลัก :
  550192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสาหร่าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsarai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองสาหร่าย
ตำบล :
  ท่าม่วง
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074300127
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พ.ค. 2518
อีเมล์ :
  Bannongsarai.School2518@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนปากบาง ท่าม่วง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:19:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย


นายพิสทธิ์ ผ่องศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน