ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนหรัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550194
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030090
รหัส Obec 6 หลัก :
  550194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนหรัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khunrun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านควนหรัน
ตำบล :
  ท่าม่วง
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90260
โทรศัพท์ :
  074894645
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กันยายน 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนนวมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:12:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนหรัน


นายเอิบ แก้วพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหรัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน