ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระอาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550197
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030092
รหัส Obec 6 หลัก :
  550197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระอาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankraarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านกระอาน
ตำบล :
  ท่าม่วง
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90260
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นวมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 17:55:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระอาน


นายไพซอน หนิเร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน