ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ที
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550198
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030113
รหัส Obec 6 หลัก :
  550198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ที
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmeatee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแม่ที
ตำบล :
  ลำไพล
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90260
โทรศัพท์ :
  074478070
โทรสาร :
  074478070
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/06/2484
อีเมล์ :
  banmeateeschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำไพล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลลำไพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:54:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ที


นายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ที

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน