ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำไพล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550199
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030114
รหัส Obec 6 หลัก :
  550199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลำไพล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlamplai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านลำไพล
ตำบล :
  ลำไพล
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90260
โทรศัพท์ :
  074478072
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/11/2465
อีเมล์ :
  banlamphaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำไพล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลลำไพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:33:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลำไพล


นายธีรสิทธิ์ เคียนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำไพล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน