ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550202
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030117
รหัส Obec 6 หลัก :
  550202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHASAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท่าไทร
ตำบล :
  ลำไพล
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90260
โทรศัพท์ :
  0862906576
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กันยายน 2503
อีเมล์ :
  bantasai0202@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สถานศึกษาลำไพล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำไพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:24:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าไทร


นายยุทธนา วงษ์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน