ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550204
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030119
รหัส Obec 6 หลัก :
  550204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนเจดีย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhunjaedee School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านควนเจดีย์
ตำบล :
  ลำไพล
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90260
โทรศัพท์ :
  09-3807-0251,074-894821
โทรสาร :
  074-894821
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ตุลาคม 2507
อีเมล์ :
  school@kjd.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำไพล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำไพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 19:21:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์


นายนิพนธ์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน