ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550205
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030120
รหัส Obec 6 หลัก :
  550205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลําไพลราษฎร์อุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LAMPHLAIRADUTID
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลำไพลตก
ตำบล :
  ลำไพล
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90260
โทรศัพท์ :
  074894662
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน 2511
อีเมล์ :
  Lamphlairadutid@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำไพล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลลำไพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:40:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ


นางอนงค์ สุขแก้วมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน