ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนหมาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550206
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030121
รหัส Obec 6 หลัก :
  550206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนหมาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUANMAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านควนหมาก
ตำบล :
  วังใหญ่
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90260
โทรศัพท์ :
  074894663
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2484
อีเมล์ :
  kuanmak@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนเขาแหลมขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11:07:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนหมาก


นางสาวสุธนา คชินทรโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหมาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน