ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองยอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550208
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030123
รหัส Obec 6 หลัก :
  550208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองยอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watklongyor school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคลองยอ
ตำบล :
  วังใหญ่
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90260
โทรศัพท์ :
  074300134
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กรกฎาคม พ.ศ.2472
อีเมล์ :
  watklongyor@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนเขาแหลมขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 22:13:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองยอ


นายณัฐวุฒิ เกื้อก่อยอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองยอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน