ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุตู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550209
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030084
รหัส Obec 6 หลัก :
  550209
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพรุตู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  barnprutoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านพรุตู
ตำบล :
  เกาะสะบ้า
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074300123
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทวิพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสะบ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:09:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพรุตู


นายประเสริฐ ชูนุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุตู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน