ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550211
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030086
รหัส Obec 6 หลัก :
  550211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnikhomprasatmittraphap Thi 149
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเกาะสะบ้า
ตำบล :
  เกาะสะบ้า
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074374275
โทรสาร :
  074374276
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2466
อีเมล์ :
  watnikhom149@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทวิพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสะบ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09:47:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149


นายนายประเสริฐ ชูนุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน